DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

leták spolku(1)

leták spolku(1)
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/ayAX

PDF file size:
365.22 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/yAX.pdf
Download: leták spolku(1).pdf

Date saved:
August 20, 2019» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document leták spolku(1).pdf:


Jsme první organizace v ČR od roku 1989, která otevřeně nesouhlasí s prostitucí
způsobenou sociální nouzí a chce tomu předcházet. Nebereme žádné dotace
z ČR ani z EU a veškerou naši činnost hradíme z vlastních zdrojů.
Naši organizaci iniciovaly přímo ženy, které pracují nebo pracovaly jako
prostitutky a nesouhlasí se současným stavem, kdy 90% prostitutek začne
s touto profesí z důvodu sociální nouze.
Stále pro nás pracují jako dobrovolnice a mají přímý vliv na to, čím se zabýváme
a jaká řešení navrhujeme. To je dobrá záruka, že náš spolek hájí zájmy žen
ohrožených sociální nouzí a sociálně patologickým jevy.

Co děláme?
 Aktivně prosazujeme náš názor, že prostituci způsobenou sociální nouzí je
potřeba řešit, ne akceptovat jako něco, co je dané a přijatelné.

 Informujeme veřejnost a politiky o souvislostech mezi prostitucí a
sociálními problémy, jako je neplacení výživného, nedostupné bydlení
nebo exekuce. Motivujeme politiky k tomu, aby ve svých obcích co nejvíce
pomáhali ženám ohroženým sociální nouzí, a tím se věnovali prevenci.

 Vyjadřujeme se k legislativním návrhům, které mohou pomoci ženám
ohroženým sociální nouzí, jako je zálohové výživné nebo dostupné
bydlení.

 Prosazujeme systematické finanční vzdělávání (finanční gramotnost) žen
jako prevenci sociální nouze.

 Naše dobrovolnice z řad prostitutek – vysokoškolaček vedou podpůrnou
skupinu pro ženy, které skončily s prostitucí nebo se o to snaží. Podporují
ženy v jejich snaze změnit profesi. Věnují se například protidrogové
prevenci nebo finančnímu vzdělávání prostitutek.

 Tyto dobrovolnice pro nás také vytvářejí odborné materiály na téma
prostituce z různých úhlů, například srovnání práv žen v erotických
podnicích a v běžném zaměstnání, doporučení pro prevenci v dětských
domovech nebo azylových domech. Všechny odborné materiály jsou
dostupné na naší facebookové stránce a volně na internetu.

 Pravidelně podporujeme symbolickými částkami jiné organizace, které
mají podobné priority jako my (azylové domy, dětské domovy, organizace
na pomoc samoživitelkám a další).

Kontakt
Předseda spolku: Libor Balga, DiS.

Působnost spolku: celá ČR
Sídlo: Na Valtické 693/60, 691 41 Břeclav – Charvátská Nová Ves

Mobil: 735 691 774
Facebook:
https://www.facebook.com/Spolekproochranuzen/
https://www.facebook.com/PodpurnaSkupinaProByvaleProstitutky/leták spolku(1)

PDF file: leták spolku(1).pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz