DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

SH RTB Manuál k SŘ 2020

SH RTB Manuál k SŘ 2020
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/aynl

PDF file size:
1156.95 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/ynl.pdf
Download: SH_RTB_Manuál k…Ř_2020.pdf» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document SH_RTB_Manuál k SŘ_2020.pdf:


M A N U Á L
Manuál k SŘ 2020 pro nasazování hráčů a určení jejich pořadí (pro pořadatele, trenéry a hráče)

1. Rozdělení hráčů a soutěžní systém dle počtu hráčů

2. Základní skupiny

3. Eliminační kola a finále

4. Pořadí v národní soutěži

5. Ranking

6. Příklady

1. Rozdělení hráčů a soutěžní systém dle počtu hráčů

Při větším počtu hráčů než 7 bude soutěž hraná ve skupinách.
Počet skupin v dané klasifikační třídě (v závislosti na počtu potvrzených hráčů) se volí tak, aby hráči odehráli co největší
možný počet zápasů, čímž se jednoznačněji prokáže úspěšnost jednotlivých hráčů ve skupině.
Nejnižší počet hráčů v základní skupině jsou 4 hráči, nejvyšší počet hráčů je 6.

1.2.1 8 hráčů / dvě skupiny (4 + 4): 4 nejlepší hráči postoupí do semifinále;
1.2.2 9 hráčů / dvě skupiny (4 + 5): 4 nejlepší hráči postoupí do semifinále;
1.2.3 10 hráčů / dvě skupiny (5 + 5): 4 nejlepší hráči postoupí do semifinále;
1.2.4 11 hráčů / dvě skupiny (5 + 6): 4 nejlepší hráči postoupí do semifinále;
1.2.5 12 hráčů / tři skupiny (4 + 4 + 4): 8 nejlepších hráčů postoupí do čtvrtfinále;
1.2.6 13 hráčů / tři skupiny (5 + 4 + 4): 8 nejlepších hráčů postoupí do čtvrtfinále;
1.2.7 14 hráčů / tři skupiny (5 + 5 + 4): 8 nejlepších hráčů postoupí do čtvrtfinále;
1.2.7 15 hráčů / tři skupiny (5 + 5 + 5): 8 nejlepších hráčů postoupí do čtvrtfinále;
1.2.8 16 hráčů / čtyři skupiny (4 + 4 + 4 + 4): 8 nejlepších hráčů postoupí do čtvrtfinále;
1.2.9 17 hráčů / čtyři skupiny (5 + 4 + 4 + 4): 8 nejlepších hráčů postoupí do čtvrtfinále;
1.2.10 18 hráčů / čtyři skupiny (5 + 5 + 4 + 4): 8 nejlepších hráčů postoupí do čtvrtfinále;
Znázorněno níže v příkladu A.

2. Základní skupiny

2.1 Nasazení hráčů
Nasazení hráče do základní skupiny probíhá na základě jeho pozice ve výchozím rankingu (v tabulce VR). Pokud hráč nemá
pozici ve výchozím rankingu, probíhá losování.

Nasazení hráčů do skupin probíhá podle mezinárodního klíče, tzv. hada (viz BISFed Competition & Ranking Manual, verze
1.3.).

SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D
1. hráč VR 2. hráč VR 3. hráč VR 4. hráč VR
8. hráč VR 7. hráč VR 6. hráč VR 5. hráč VR
9. hráč VR 10. hráč VR 11. hráč VR 12. hráč VR
16.hráč VR 15. hráč VR 14. hráč VR 13. hráč VR

2.2 Bodový systém
Počet bodů, které může hráč získat v jednom zápase základní skupiny je následovný:
3 body: vyhraný zápas (bez Tie-breaku), výhra kontumací;

2 body: výhra v Tie-breaku;

1 bod: prohra v Tie-breaku;
0 bodů: prohraný zápas (bez Tie-breaku), prohra kontumací;
Kontumace – hráč není přítomen na zahájení zápasu.
V případě, že hráč nenastoupí na zápas, automaticky prohrává skórem, které koresponduje s nejvyšším bodovým rozdílem
ve skupině.
V případě, že nejsou přítomni oba hráči, je uvedeno skóre zápasu 0:0.
V případě, že hráč nenastoupí na všechny zápasy v základní skupině, je uvedeno skóre 0:6 u všech zápasů, viz BISFed
Competition & Ranking Manual, verze 1.3.).

2.3 Určení pořadí
O pořadí hráčů ve skupině rozhoduje součet získaných bodů.
Hráč s vyšším počtem bodů získá vyšší pozici ve skupině. V případě rovnosti počtu bodů mezi dvěma hráči v základní skupině
o jejich pořadí rozhodne výsledek vzájemného zápasu. V případě rovnosti bodů u více hráčů o jejich pořadí rozhodují tato
pomocná kritéria úspěšnosti:

1. rozdíl skóre;

2. počet kladných míčů;

3. počet záporných míčů;

Rovnost kritérií úspěšnosti mezi 2 hráči - v případě, že o pořadí hráčů nerozhodnou ani pomocná kritéria úspěšnosti, bude
mezi těmito hráči sehrán extra Tie-break.

Určení pořadí v základní skupině je znázorněno níže v příkladu B.

3. Eliminační kola a finále

3.1 ČTVRTFINÁLE
Čtvrtfinále se hraje v případě účasti 12-ti a vyššího počtu hráčů. Do čtvrtfinále postupuje 8 nejlepších hráčů ze základních
skupin každé klasifikační třídy. Hráč může postoupit do čtvrtfinále získáním přímé kvalifikace ze skupiny nebo jako
postupující hráč na základě porovnání svých výsledků s výsledky hráčů v ostatních skupinách.

Metoda nasazování hráčů do čtvrtfinále je vytvořena s ohledem na zajištění hlavního záměru, a to takového, že 2 nejlepší
hráči turnaje by proti sobě měli sehrát až finálový zápas. Vítěz skupiny A je proto umístěn na jednu stranu diagramu a vítěz
skupiny B na druhou. Tento způsob nasazení hráčů do čtvrfinále je používán na mezinárodních turnajích, viz. BISFed
Competition & Ranking Manual, verze 1.3.

3.1.1 Způsob postupu hráčů do čtvrtfinále:

1) Přímá kvalifikace
V případě 3 a 4 skupin přímou kvalifikaci získávají 2 nejlepší hráči z každé skupiny. Výpočet pořadí v základní skupině se řídí
kritérii pro určení konečného pořadí v základní skupině viz 2.3.

2) Postupující hráč
V případě 3 skupin jsou hráči s přímou kvalifikací (celkem 6) pro čtvrtfinále doplněni o 2 postupující hráče ze základních
skupin.
Pro určení postupujících hráčů do čtvrtfinálového kola, jsou vzájemně porovnány výkony všech ostatních hráčů podle
následujících kritérií:

1. počet bodů;

2. rozdíl skóre;

3. počet kladných míčů;

4. počet záporných míčů;
3.1.2 Způsob výpočtu hráčů postupujících na skóre:
Výše uvedená kritéria se mohou bezprostředně aplikovat v případě, že porovnáváme všem hráčům stejný počet zápasů.
Tento předpoklad musíme vždy zajistit, aby bylo docíleno spravedlivého porovnání, viz BISFed Competition & Ranking
Manual, verze 1.3.
V případě 12-ti, 15-ti a 16-ti hráčů, kdy máme stejný počet hráčů v základních skupinách, můžeme výše uvedená kritéria
k určení postupujících hráčů bezprostředně aplikovat.
V případě 13-ti a 14-ti hráčů, kdy máme v základních skupinách rozdílný počet hráčů, aplikujeme výše uvedená kritéria po
následujících úpravách skupiny s největším počtem hráčů.
V pětičlenné skupině postupujeme tak, že před výpočtem hodnot pro určení postupujících hráčů vyjmeme výsledky
nejslabšího hráče ve skupině. Touto metodou je docíleno spravedlivého porovnání herních výkonů všech hráčů, mezi
kterými se rozhoduje o postupu do čtvrtfinále. Tato metoda je uplatňována na mezinárodních turnajích, viz BISFed
Competition & Ranking Manual, verze 1.3.
Výpočet postupujícíh hráčů je uveden níže v příkladu C.

3.2 SEMIFINÁLE
Do semifinále hráči mohou postoupit:
1) přímo ze základních skupin v případě účasti 8 – 11-ti hráčů
2) jako vítězové čtvrtfinálových kol

3.3 FINÁLE
Vítězové semifinále se utkají o 1. a 2. místo ve finále, poražení v semifinále se utkají o 3. a 4. místo.
Diagramy čtvrtfinále, semifinále a finále jsou znázorněny níže v příkladu A.

4. Pořadí v turnaji
O 1. – 4. místo se hráči utkají v zápasech.
O dalším pořadí hráčů, kteří postoupili ze skupin a končí na stejné úrovni (čtvrtfinálové kolo), se při výpočtu jejich pořadí
v turnaji používají ke vzájemnému porovnání vždy výsledky z nejvýše dosažené úrovně (viz BISFed Competition & Ranking
Manual, verze 1.3.).
O pořadí hráčů na 5. – 8. místě rozhodují pomocná kritéria úspěšnosti (rozdíl skóre, kladné či záporné míče), získané ve
čtvrtfinále.
Pořadí hráčů nepostupujících ze základní skupiny se určí dle úspěšnosti ve skupině. Hráči, kteří mají stejný počet bodů a
stejná pomocná kritéria úspěšnosti, získávají stejné umístění.
Výjimka:
Pro výpočet pořadí hráčů v turnaji v případě, kdy je ve skupinách nerovnoměrný počet hráčů, se aplikuje před použitím
kritérií upravující rovnice. (Počet získaných bodů ve skupině děleno počtem zápasů ve skupině, výsledek se připočítá k již
získaným bodům). Tímto způsobem jsou adekvátně upraveny body všem hráčům ve skupinách s nižším počtem hráčů (viz
BISFed Competition & Ranking Manual, verze 1.3.).
Výpočet pořadí hráčů v turnaji a upravující rovnice jsou uvedeny v příkladu D.
5. RANKING – pořadí v národní soutěži
O pořadí hráčů v národní soutěži (pozici v rankingu) rozhoduje počet získaných turnajových bodů. Bodovací systém se vede
zvlášť pro každý turnaj. Hráči v něm získávají body na základě umístění v turnaji.
Počet turnajových bodů za jednotlivá umístění:
(1. místo: 21 bodů, 2. místo: 19 bodů, 3. místo: 17 bodů, 4. místo: 15 bodů, 5. místo: 13 bodů, 6. místo: 12 bodů,…atd.)
Nahlášený hráč turnaje, který nakonec turnaj neodehraje, nezíská žádný turnajový bod.
Počet turnajových bodů za jednotlivá umístění jsou uvedeny níže v příkladu D.

6. Příklady
Příklad A – Určení počtu skupin při konkrétním počtu hráčů, systém nasazení do čtvrtfinále či semifinále a další postup

7 a méně hráčů – 1 skupina – systém každý s každým:

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE KONEČNÉ POŘADÍ

A1 4-0 4-3 1-5 6-3 5-0 4-4 10 2

A2 0-4 5-0 2-3 4-0 3-4 5-5 8 4

A3 3-4 0-5 5-0 0-5 3-5 2-2 4 7

A4 5-1 3-2 0-5 4-4 4-0 3-1 14 1

A5 3-6 0-4 0-5 4-4 3-1 2-2 5 6

A6 0-5 4-3 5-3 0-4 1-3 2-1 9 3

A7 4-4 5-5 2-2 1-3 2-2 1-2 7 5
Při určení pořadí platí kritéria pro určení konečné pozice ve skupině, viz 2.3.

8 – 11 hráčů – 2 skupiny – semifinále – finále (3.2 - 1)
Přímou kvalifikaci do semifinále získávají 2 nejlepší hráči z každé skupiny. Vítězové semifinále se utkají o 1. a 2. místo ve finále a
poražení v semifinále se utkají o 3. a 4. místo.
8 hráčů – 2 skupiny – semifinále – finále:

9 hráčů – 2 skupiny – semifinále – finále:

10 hráčů – 2 skupiny – semifinále – finále:

SKUPINA A SKUPINA B
1. A (přímá kvalifikace) 1. B (přímá kvalifikace)
2. A (přímá kvalifikace) 2. B (přímá kvalifikace)

3. A 3. B

4. A 4. B

5. A 5. B

SKUPINA A SKUPINA B
1. A (přímá kvalifikace) 1. B (přímá kvalifikace)
2. A (přímá kvalifikace) 2. B (přímá kvalifikace)

3. A 3. B

4. A 4. B

SEMIFINÁLE

1. A

2. B

SEMIFINÁLE

1. B

2. A

SKUPINA A SKUPINA B
1. A (přímá kvalifikace) 1. B (přímá kvalifikace)
2. A (přímá kvalifikace) 2. B (přímá kvalifikace)

3. A 3. B

4. A 4. B

5. A

SEMIFINÁLE

1. A

2. B

SEMIFINÁLE

1. B

2. A

SEMIFINÁLE

1. B

2. A

SEMIFINÁLE

1. A

2. B

FINÁLE

FINÁLE

FINÁLE

11 hráčů – 2 skupiny – semifinále – finále:

SKUPINA A SKUPINA B
1. A (přímá kvalifikace) 1. B (přímá kvalifikace)
2. A (přímá kvalifikace) 2. B (přímá kvalifikace)

3. A 3. B

4. A 4. B

5. A 5. B

- 6. B

12 až 15 hráčů – 3 skupiny – čtvrtfinále – semifinále – finále (viz 3.1)

12 hráčů – 3 skupiny – čtvrtfinále – semifinále – finále

SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C
1. A (přímá kvalifikace) 1. B (přímá kvalifikace) 1. C (přímá kvalifikace)
2. A (přímá kvalifikace) 2. B (přímá kvalifikace) 2. C (přímá kvalifikace)
3. A (1. postupující - příklad) 3. B (2. postupující - příklad) 3. C

4. A 4. B 4. C

Diagram čtvrtfinále a dalšího postupu:

13 hráčů – 3 skupiny – čtvrtfinále – semifinále – finále:

SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C
1. A (přímá kvalifikace) 1. B (přímá kvalifikace) 1. B (přímá kvalifikace)
2. A (přímá kvalifikace) 2. B (přímá kvalifikace) 2. B (přímá kvalifikace)
3. A (1. postupující - příklad) 3. B (2. postupující - příklad) 3. B (2. postupující - příklad)

4. A 4. B 4. B

5. A

Diagram čtvrtfinále a dalšího postupu:

SEMIFINÁLE

1. A

2. B

SEMIFINÁLE

1. B

2. A

ČTVRTFINÁLE ČTVRTFINÁLE

1. A 1. B
2. postupující 1. postupující

SEMIFINÁLE FINÁLE SEMIFINÁLE

ČTVRTFINÁLE ČTVRTFINÁLE

2. B 2. A

1. C 2. C

ČTVRTFINÁLE ČTVRTFINÁLE

1. A 1. B
2. postupující 1. postupující

SEMIFINÁLE FINÁLE SEMIFINÁLE

ČTVRTFINÁLE ČTVRTFINÁLE

2. B 2. A

1. C 2. C

FINÁLE
14 hráčů – 3 skupiny – čtvrtfinále – semifinále – finále:

SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C
1. A (přímá kvalifikace) 1. B (přímá kvalifikace) 1. C (přímá kvalifikace)
2. A (přímá kvalifikace) 2. B (přímá kvalifikace) 2. C (přímá kvalifikace)
3. A (1. postupující - příklad) 3. B (2. postupující - příklad) 3. C

4. A 4. B 4. C

5. A 5. B

Diagram čtvrtfinále a dalšího postupu:

15 hráčů – 3 skupiny – čtvrtfinále – semifinále – finále

SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C
1. A (přímá kvalifikace) 1. B (přímá kvalifikace) 1. C (přímá kvalifikace)
2. A (přímá kvalifikace) 2. B (přímá kvalifikace) 2. C (přímá kvalifikace)
3. A (1. postupující - příklad) 3. B (2. postupující - příklad) 3. C

4. A 4. B 4. C

5. A 5. B 5. C

Diagram čtvrtfinále a dalšího postupu:

16 hráčů – 4 skupiny – čtvrtfinále – semifinále – finále (viz 3.1)
16 hráčů – 4 skupiny – čtvrtfinále – semifinále – finále

SKUPINA A SKUPINA B SKUPINA C SKUPINA D
1. A (přímá kvalifikace) 1. B (přímá kvalifikace) 1. C (přímá kvalifikace) 1. D (přímá kvalifikace)
2. A (přímá kvalifikace) 2. B (přímá kvalifikace) 2. C (přímá kvalifikace) 2. D (přímá kvalifikace)

3. A 3. B 3. C 3. D

4. A 4. B 4. C 4. D

Diagram čtvrtfinále a dalšího postupu:

ČTVRTFINÁLE ČTVRTFINÁLE

1. A 1. B

2.postupující 1.postupující

SEMIFINÁLE FINÁLE SEMIFINÁLE

ČTVRTFINÁLE ČTVRTFINÁLE

2. B 2. A

1. C 2. C

ČTVRTFINÁLE ČTVRTFINÁLE

1. A 1. B

2.postupující 1.postupující

SEMIFINÁLE FINÁLE SEMIFINÁLE

ČTVRTFINÁLE ČTVRTFINÁLE

2. B 2. A

1. C 2. C

ČTVRTFINÁLE ČTVRTFINÁLE

1. A 1. B

2. B 2. A

SEMIFINÁLE FINÁLE SEMIFINÁLE

ČTVRTFINÁLE ČTVRTFINÁLE

2. D 1. D

1. C 2. C
Příklad B – Určení pořadí v základní skupině

Hráč s vyšším počtem bodů získá vyšší pozici ve skupině:
A1 A2 A3 A4 A5 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE KONEČNÉ POŘADÍ

A1 4-0 4-3 1-5 6-3 9 1

A2 0-4 5-0 2-3 4-0 6 3

A3 3-4 0-5 5-0 0-5 3 4

A4 5-1 3-2 0-5 4-4 8 2

A5 3-6 0-4 0-5 4-4 1 5

V případě rovnosti počtu bodů mezi dvěma hráči v základní skupině o jejich pořadí rozhodne výsledek vzájemného zápasu:
B1 B2 B3 B4 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE KONEČNÉ POŘADÍ

B1 3-1 4-2 5-0 6 1

B2 1-3 4-5 2-3 3 4

B3 2-4 5-4 5-3 6 2

B4 0-5 3-2 3-5 3 3

V případě rovnosti bodů u více hráčů o jejich pořadí rozhodují tato pomocná kritéria úspěšnosti:
C1 C2 C3 C4 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE KONEČNÉ POŘADÍ

C1 4-0 4-3 5-1 9 1

C2 0-4 5-2 2-3 3 -2 3

C3 3-4 2-5 5-0 3 1 2

C4 1-5 3-2 0-5 3 -8 4

Příklad C – Výpočet bodů hráčů postupujících na skóre
Příklad 1:
V případě, že se turnaje účastní 13 hráčů máme 1 skupinu po pěti hráčích a 2 skupiny po čtyřech hráčích. V pětičlenné skupině
postupujeme tak, že před výpočtem hodnot pro určení postupujících hráčů vyjmeme výsledky nejslabšího hráče ve skupině.
Touto metodou je docíleno spravedlivého porovnání herních výkonů všech hráčů, mezi kterými se rozhoduje o postup do
čtvrtfinále. Poté jsou hráči vzájemně porovnáni dle kriterií uvedených v bodě 3.1.1.
V uvedeném příkladě je porovnáváno skóre pěti hráčům, jejichž výsledky jsou barevně vyznačeny.
A1 A2 A3 A4 A5 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE
A1 4-0 4-3 1-5 6-3 1. A (přímá kvalifikace)
A2 0-4 5-0 2-3 4-0 3 0 2. postupující

A3 3-4 0-5 5-0 0-5 3 -1
A4 5-1 3-2 0-5 4-4 2. A (přímá kvalifikace)

A5 3-6 0-4 0-5 4-4

B1 B2 B3 B4 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE
B1 3-1 2-2 5-0 1. B (přímá kvalifikace)
B2 1-3 5-4 3-2 2. B (přímá kvalifikace)

B3 2-2 4-5 3-5 1

B4 0-5 2-3 5-3 3 -4

C1 C2 C3 C4 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE
C1 4-0 4-3 1-5 1. C (přímá kvalifikace)

C2 0-4 5-2 2-3 3 -2

C3 3-4 2-5 5-0 3 1 1. postupující
C4 5-1 3-2 0-5 2. C (přímá kvalifikace)

Příklad 2:
V případě, že se turnaje účastní 14 hráčů máme 2 skupiny po pěti hráčích a 1 skupiny po čtyřech hráčích. V pětičlenných
skupinách postupujeme tak, že před výpočtem hodnot pro určení postupujících hráčů vyjmeme výsledky nejslabšího hráče ve
skupině. Touto metodou je docíleno spravedlivého porovnání herních výkonů všech hráčů, mezi kterými se rozhoduje o postup do
čtvrtfinále. Poté jsou hráči vzájemně porovnáni dle kriterií uvedených v bodě 3.1.1.
V uvedeném příkladě je porovnáváno skóre pěti hráčům, jejichž výsledky jsou barevně vyznačeny.
A1 A2 A3 A4 A5 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE
A1 4-0 3-4 2-3 6-3 1. A (přímá kvalifikace)

A2 0-4 5-0 2-3 3-4
A3 4-3 0-5 0-5 5-0 6 1 2. postupující
A4 3-2 3-2 5-0 3-5 2. A (přímá kvalifikace)

A5 3-6 4-3 0-5 5-3 3

B1 B2 B3 B4 B5 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE
B1 3-1 2-2 5-0 3-4 1. B (přímá kvalifikace)
B2 1-3 5-4 3-2 3-0 6 2 1. postupující

B3 2-2 4-5 3-5 0-10

B4 0-5 2-3 5-3 4-3 3
B5 4-3 0-3 10-0 3-4 2. B (přímá kvalifikace)

C1 C2 C3 C4 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE
C1 4-0 4-3 1-5 1. C (přímá kvalifikace)

C2 0-4 5-0 2-3 3

C3 3-4 0-5 5-0 3
C4 5-1 3-2 0-5 2. C (přímá kvalifikace)

Příklad D
- výpočet pořadí hráčů, kteří nepostoupili ze základních skupin a výpočet pořadí hráčů na 5. – 8. místě v případě čtvrfinále
- počet turnajových bodů za jednotlivá umístění
Pořadí hráčů nepostupujících ze základní skupiny se určí dle úspěšnosti ve skupině. Hráči, kteří mají stejný počet bodů a stejná
pomocná kritéria úspěšnosti, získávají stejné umístění.
A1 A2 A3 A4 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE
A1 4-0 4-3 1-5 1. A (přímá kvalifikace)

A2 0-4 5-0 2-3 2. postupující

A3 3-4 0-5 5-0 3 -1 9. místo
A4 5-1 3-2 0-5 2. A (přímá kvalifikace)

B1 B2 B3 B4 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE
B1 3-1 2-2 5-0 1. B (přímá kvalifikace)
B2 1-3 5-4 3-2 2. B (přímá kvalifikace)

B3 2-2 4-5 3-5 1 9 12 12. místo

B4 0-5 2-3 5-3 3 -4 11. místo

C1 C2 C3 C4 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE
C1 4-0 4-3 1-5 1. C (přímá kvalifikace)

C2 0-4 5-2 2-3 3 -2 10. místo

C3 3-4 2-5 5-0 1. postupující
C4 5-1 3-2 0-5 2. C (přímá kvalifikace)

Výjimka:
Pro výpočet pořadí hráčů v turnaji v případě, kdy je ve skupinách nerovnoměrný počet hráčů, se aplikuje před použitím kritérií
upravující rovnice. (Počet získaných bodů ve skupině děleno počtem zápasů ve skupině, výsledek se připočítá k již získaným
bodům). Tímto způsobem jsou adekvátně upraveny body všem hráčům ve skupinách s nižším počtem hráčů (viz BISFed
Competition & Ranking Manual, verze 1.3.).
Počet získaných bodů ve skupině děleno počtem zápasů ve skupině - výsledek se připočte k již získaným bodům.
Příklad 1:
1 skupina po 5-ti hráčích a 2 skupiny po 4 hráčích s postupem čtvrfinále.

A1 A2 A3 A4 A5 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE

A1 4-0 4-3 1-5 6-3 9 postup

A2 0-4 5-0 2-3 4-0 6 postup

A3 3-4 0-5 5-0 0-5 3 -6 8 14 11.místo

A4 5-1 3-2 0-5 4-4 8 postup
A5 3-6 0-4 0-5 4-4 1 -12 7 19 12.místo

B1 B2 B3 B4 BODY POUŽITÍ ROVNICE BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE

B1 3-1 2-2 5-0 8 postup

B2 1-3 5-4 3-2 6 postup

B3 2-2 4-5 3-5 1 1 : 3 = 0.4 1.4
B4 0-5 2-3 5-3 3 3 : 3 = 1 4 -4 7 11 10.místo

C1 C2 C3 C4 BODY POUŽITÍ ROVNICE BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE

C1 4-0 4-3 1-5 6 postup
C2 0-4 5-2 2-3 3 3 : 3 = 1 4 -2 7 9 9.místo

C3 3-4 2-5 5-0 3 1 postup

C4 5-1 3-2 0-5 6 postup

Příklad 2:
1 skupina po 6-ti hráčích a 1 skupina po 5 hráčích s přímým postupem dvou hráčů obou skupin rovnou do semifinále.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE
A1 4-0 4-3 1-5 6-3 0-4 9 0 15 15 5. místo
A2 0-8 5-0 1-3 4-0 4-3 9 0 14 14 6.místo
A3 3-4 0-5 6-0 0-5 1-3 3 -8 10 17 10. místo
A4 5-1 3-2 0-6 4-5 3-2 9 -1 15 16 postup
A5 3-6 0-4 0-5 5-4 0-10 3 -22 7 29 11.místo
A6 4-0 3-4 3-1 2-3 10-0 9 14 22 8 postup

B1 B2 B3 B4 B5 BODY POUŽITÍ ROVNICE BODY ROZDÍL SKÓRE KLADNÉ MÍČE ZÁPORNÉ MÍČE

B1 3-1 3-2 5-0 0-8 9 1 11 10 postup
B2 1-3 4-5 3-2 3-2 6 6 : 4 = 1.5 7.5 -1 11 12 8.místo
B3 2-3 5-4 3-5 3-1 6 6 : 4 = 1.5 7.5 0 13 13 7.místo
B4 0-5 2-3 5-3 2-3 3 3 : 4 = 0.75 3.75 -4 7 11 9.místo
B5 8-0 2-3 3-2 3-2 6 9 16 7 postup

Příklad výpočtu pořadí hráčů, kteří prohráli čtvrtfinále:
O dalším pořadí hráčů, kteří postoupili ze skupin a končí na stejné úrovni (čtvrtfinálové kolo), se při výpočtu jejich pořadí
v turnaji používají ke vzájemnému porovnání vždy výsledky z nejvýše dosažené úrovně (viz BISFed Competition & Ranking
Manual, verze 1.3.). O pořadí hráčů na 5. – 8. místě tak rozhodují pomocná kritéria úspěšnosti (rozdíl skóre, kladné či záporné
míče), získané ve čtvrtfinále.

ČTVRTFINÁLE ČTVRTFINÁLE
1. A 4-0 (skóre -4) 6-0 (skóre -6) 1. B

2. B (-4) 2. A (-6)

SEMIFINÁLE

1. A vs 2. D

FINÁLE SEMIFINÁLE

1. B vs 1. D

ČTVRTFINÁLE ČTVRTFINÁLE
2. D 5-3 (skóre -2) 5-4 (skóre -1) 1. D

1. C (-2) 2. C (-1)

Pořadí hráčů, kteří prohráli ve čtvrtfinále je následující:

5. místo: 2. C (rozdíl skóre -1)

6. místo: 1. C (rozdíl skóre -2)

7. místo: 2. B (rozdíl skóre -4)

8. místo: 2. A (rozdíl skóre -6)
O 1. – 4. místo se hráči utkají v zápasech.

Počet turnajových bodů udělených za pořadí hráčů v turnaji:

1. místo: 21 bodů

2. místo: 19 bodů

3. místo: 17 bodů

4. místo: 15 bodů

5. místo: 13 bodů

6. místo: 12 bodů

7. místo: 11 bodů

8. místo: 10 bodů

9. místo: 8 bodů

10. místo: 7 bodů

11. místo: 6 bodů

12. místo: 5 bodů

13. místo: 4 body

14. místo: 3 body

15. místo: 2 body

16. místo: 1 bod

(od 16. místa získá každý hráč v pořadí 1 bod)SH RTB Manuál k SŘ 2020

PDF file: SH_RTB_Manuál k SŘ_2020.pdf

říloha č. 2 /© 2022 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz