DraGIF.com

easy and effective way to share PDF documents

Upload PDF and convert to GIF Gallery How DraGIF.com works Search jazyková verze: CZ

Metodický plán školení

Metodický plán školení
Address GIF preview for sharing:
https://dragif.com/pdf/az0x

PDF file size:
306.64 kB


Free PDF file download:Free PDF file download: ./data/pdf/a/z0x.pdf
Download: Metodický plán …kolení.pdf

Date saved:
June 14, 2017» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Sample PDF documents converted to animated GIF

» Free upload new PDF document to DraGIF.com and convert to animation «

Transcript text content of a PDF document Metodický plán školení.pdf:


Český atletický svaz

Prováděcí pokyny ke školení trenérů v rámci Českého atletického svazu

(ke směrnici ČAS o trenérech ze dne 14. června 2011 s účinností od 1. července 2011)

Autoři: Jitka Vindušková, Iveta Rudová, Aleš Kaplan, Aleš Tvrzník, Věra Millerová
Lektorovali členové metodické komise ČAS

Schváleno MK Českého atletického svazu dne 2.února 2017

Praha 2017

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ KONDIČNÍHO BĚHU

Podmínky k přijetí do školení:

• min 18 let

Učební plán:
12 h [8 h přednášek (P), 4 h cvičení (C)]

1. P Práce běžeckého trenéra
Typologie klientů, různé tréninkové cíle a motivace, specifika
kondičního běhu, základní didaktické zásady

1 h

2. P
Základní principy sportovního tréninku
Adaptace, tréninkové metody, tvorba tréninkového plánu 1 h

3. P

Základy anatomie a biomechaniky běhu

Tělesná skladba a její určení 1 h

4. P

Řízení tréninku
Měření tepové frekvence, tempa a výkonu, nejčastější chyby,

sporttestery a běžecké aplikace 1 h

5. P

Technika běhu
Uzlové momenty běžecké techniky a její praktické hodnocení 1 h

6. P

Běžecké vybavení
Typologie běžecké obuvi a další vybavení 1 h

7. P

Výživa a pitný režim

Specifika a hlavní zásady 1 h

8. P

Typické zdravotní problémy
Akutní, chronické, zásady první pomoci 1 h
9. C Základní běžecké rozcvičení a abeceda 1 h
10. C Posilování, strečink, kompenzační cvičení 1 h

11. C Videozáznam techniky běhu
Hlavní zásady práce s kamerou a kompozice 1 h

12. C Řízení tréninku v praxi
Výběh s praktickým měřením TF, tempa a výkonu 1 h

Doporučený rozvrh školení:

pátek: 18,30 – 20.45 h: teorie (lekce 1, 2 mezi přestávka 15 min)

sobota: 8,30 - 12.00 h: teorie (lekce 3, 4 a 5 mezi přestávka 15 min), 12.00 – 14.00 h přestávka, 14.00 – 16.15 h
praxe (lekce 9, 10 mezi přestávka 15 min), 18,30 – 20.45 h: teorie (lekce 6, 7 mezi přestávka 15 min)

neděle: 8,30 – 9,30 h teorie (lekce 8), 10,00 – 11,00 praxe (lekce 11), 11.00 – 14.00 h přestávka, 14,00 – 15,00
h praxe (lekce 12), 15,30 písemný test, hodnocení videozáznamu, závěrečné zhodnocení

Zkouška:

1. Písemný test
2. Pořízení videozáznamu s hodnocením techniky běhu

Literatura:

• TVRZNÍK, A., GERYCH, D. Velká kniha běhání. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 312 s. ISBN 978-80-

247-4872-6
• VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia,
2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

Trenérem kondičního běhu (TKB) bude jmenován ten, kdo absolvoval školení pro trenéry kondičního běhu (8
hodin), splnil zkušební požadavky a dovršil 18 let, nebo ten, kdo si podá žádost o jmenování na základě uznání
studia.

Organizátor školení dokládá lektorské zajištění a dodržení časového a tématického obsahu školení metodické
komisi ČAS.Metodický plán školení

PDF file: Metodický plán školení.pdf

Český atletický svaz© 2024 PERPETUM
info@dragif.com

DraGIF.com - easy and effective way to share PDF on Facebook


language version:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz